Εξοπλισμός

Ψηφιακός μαστογράφος General Electric Essential

Πρόκειται για το δημοφιλέστερο μοντέλο ψηφιακού μαστογράφου της General Electric στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαιρετική σχέση ποιότητας εικόνας και δόσης ακτινοβολίας. Το μεγάλο μέγεθος του ψηφιακού ανιχνευτή βελτιστοποιεί την απεικόνιση σε όλα τα μεγέθη μαστών. Διαθέτει μεγάλο αριθμό πιέστρων για να προσαρμόζεται στο μέγεθος του μαστού της εξεταζόμενης και να γίνονται εστιασμένες-μεγεθυντικές λήψεις εάν χρειαστεί. Το πίεστρο κάμπτεται ελαφρώς κατά την πίεση του μαστού, μειώνοντας το άλγος από την πίεση κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Οι εικόνες μεταφέρονται άμεσα σε σταθμό εργασίας και η διάγνωση γίνεται σε ειδικές οθόνες που πληρούν τις προδιαγραφές για μαστογραφικό έλεγχο (Barco). Εκτυπώνεται film και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αντιγράφου και σε ψηφιακή μορφή.

Υπερηχοτομογράφος General Electric LOGIQ E9 XDClear2.0

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία μηχανήματα της General Electric με εξαιρετική απεικόνιση τόσο για τα εν τω βάθει όργανα της κοιλιάς, όσο και στα επιφανειακά όργανα. Διαθέτει 4 κεφαλές, μία curved για χρήση στην κοιλιά και τρεις linear με συχνότητες έως 16MHz

Η υψηλόσυχνη κεφαλή των 16 MHz δίνει τη δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ευκρίνειας στα επιφανειακά όργανα, όπως ο μαστός.

Η linear κεφαλή 11 MHz είναι ιδανική για την απεικόνιση του θυρεοειδούς.

Οι linear κεφαλή 9 MHz χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στον έλεγχο των αγγείων με το έγχρωμο Doppler. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης power Doppler με ζωντανή εικόνα για να πραγματοποιούνται ευκολότερα ακριβείς μετρήσεις των παραμέτρων ροής. Επιπλέον έχει την νέα τεχνολογία ελέγχου της αγγείωσης με τη μέθοδο b-flow, η οποία ανιχνεύει απευθείας την κίνηση του αίματος με ανάδειξη πολύ μικρών ροών και βοήθεια στην εκτίμηση στενώσεων των αγγείων.

Διαθέτει ελαστογραφία transient elastography (TE) και shear wave elastography (SWE) που χρησιμοποιείται στους υπερήχους, ήπατος, μαστών και θυρεοειδούς.

Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας - ακτινοσκόπησης Siemens ICONOS R200ND

Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα με δύο λυχνίες και δυνατότητα ακτινοσκόπησης, λήψης ψηφιακών και ψηφιοποιημένων ακτινογραφιών. Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση στοιχείων για βελτιστοποίηση της απεικόνισης και ελαχιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας.