Ο χώρος μου

Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας

Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας

Εξοπλισμός
Υπερηχοτομογράφος

Υπερηχοτομογράφος

Εξοπλισμός
Ψηφιακός μαστογράφος

Ψηφιακός μαστογράφος

Εξοπλισμός
Γραμματεία

Γραμματεία

Χώρος υποδοχής
Χώρος επισκεπτών

Χώρος επισκεπτών

Χώρος υποδοχής
Γραφείο Ιατρού

Γραφείο Ιατρού

Γραφείο
Χώρος επισκεπτών

Χώρος επισκεπτών

Χώρος υποδοχής