Βιογραφικό

Σύν τομο

Ο Ανδρέας Καρατζάς αποφοίτησε το 1996 από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών και εισήχθη ττην ίδια χρονιά με υποτροφία ως 1ος επιτυχών στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έλαβε το πτυχίο Ιατρικής με έπαινο ως 3ος  σε σειρά επιτυχίας αποφοίτησης και βαθμό το 2002.

Εργάστηκε στα Guy’s and St Thomas’ Hospitals του Λονδίνου, ως “Clinical Fellow in Radiology”, στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας, και στο τμήμα της διαγνωστικής ακτινολογίας το 2005-2006.

Ειδικεύθηκε στην ακτινοδιαγνωστική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών από το 2006 έως το 2011.

Εργάστηκε στο Johns Hopkins Hospital της Βαλτιμόρης ως Research Fellow στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας για διάστημα 3 μηνών το 2010.

Το 2011 εργάστηκε στο King’s College Hospital του Λονδίνου, ως Clinical Fellow στην ομάδα διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας για παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων.

Το 2014 εργάστηκε ως locum consultant στα νοσοκομεία Royal United Hospital Bath καιRoyal Bolton Hospital του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκπόνησε  διδακτορική  διατριβή με θέμα την «Μελέτη της αγγειογένεσης σε οπίσθια άκρα κονίκλων μετά από χορήγηση νευρογενούς αυξητικού παράγοντα (NGF)» το 2014.

Έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια και έχει βραβευτεί για 2 εκ των εργασιών του.

Έχει δημοσιεύσει 8 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (Pubmed).

Είναι κριτής σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ασκεί την Ακτινολογία στο ιδιωτικό ιατρείο και παράλληλα εργάζεται στο διαγνωστικό τμήμα Ακτινολογίας του Ολυμπίου θεραπευτηρίου.

Εργάζεται ως part time consultant στην Telemedicineclinic, παρέχοντας υπηρεσίες ακτινοδιαγνωστικής με εξειδίκευση στο πεδίο της απεικόνισης του θώρακα και της κοιλιάς μέσω τηλεϊατρικής σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου

Εξειδικ εύσεις

Ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση της ακτινολογίας ο ιατρός έχει εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς της ακτινολογίας. με έμφαση στην ακτινολογία του ήπατος-παγκρέατος και την ογκολογική απεικόνιση. Η εξειδίκευση αυτή έχει επιτευχθεί με παρακολούθηση  σεμιναρίων και συνεδρίων και με εξάσκηση στην καθημερινή πράξη, είτε στην Ελλάδα, είτε σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Έχει λάβει την επίσημη αναγνώριση της εξειδίκευσης στην απεικόνιση της κοιλίας από την ευρωπαϊκή εταιρία απεικόνισης της κοιλίας και του γαστρεντερικού (ESGAR Certificate of Distinction in Abdominal Radiology Level Ι).

Δες περισσότερα

Διδακ τορικό

  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις κλινικές και κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες στο πανεπιστήμιο Πατρών το 2006.
  • Δημοσίευση της εργασίας από το θέμα του διδακτορικού το 2013 στο Journal of Cardiovascular Pharmacology.
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής με άριστα το 2014 με θέμα «Μελέτη της αγγειογένεσης σε οπίσθια άκρα κονίκλων μετά από χορήγηση νευρογενούς αυξητικού παράγοντα (NGF)».

Διδακτορική διατριβή σε μορφή pdf

Δες περισσότερα

Διδακτι κό έργο

Στενή συνεργασία με το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας με συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ακτινολογικού κλινικού εργαστηρίου, του τμήματος Γαστρεντερολογίας της Παθολογίας και του εργαστηρίου ανατομίας.

Δες περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε peer- reviewed περιοδικά (pubmed)

  • The Role of CT-guided percutaneous gastrostomy in patients with clinically severe obesity presenting with complications after bariatric surgery. Petsas T, Kraniotis P, Spyropoulos C, Katsanos K, Karatzas A, Kalfarentzos F. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010 Oct;20(5):299-305.
  • Multi-modality curative treatment of salivary gland cancer liver metastases with drug-eluting bead chemoembolization, radiofrequency ablation, and surgical resection: a case report. Karatzas A, Katsanos K, Maroulis I, Kalogeropoulou C, Tzorakoleftherakis E, Karnabatidis D. J Med Case Rep. 2011 Aug 25;5:416.
Δες περισσότερα

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

  • Percutaneous selective embolization of the external carotid and its branches for treatment of bleeding from end stage head and neck cancer. Karatzas A, Katsanos K, Spiliopoulos S, Diamantopoulos A, Christeas N, Siablis D. GEST 2008, Ιούνιος 2008.

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

  • Incidence of fractures and deformations of infrapopliteal balloon-expandable metal stents: magnification X-ray imaging and angiographic correlation. S. Spiliopoulos (Patras, Greece)  K. Katsanos (Patras, Greece)  A. Diamantopoulos (Patras, Greece) A. Karatzas (Patras, Greece)  N. Christeas (Patras, Greece)  D. N. Karnabatidis (Patras, Greece)  D. Siablis (Patras, Greece). CIRSE 2008, Σεπτέμβριος 2008.

Προσκεκλημένες ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια

  • Χημειοεμβολισμός (ΧΜΕ) σε όγκους συμπαγών οργάνων: Ηπατοκυτταρικός καρκίνος: Αποτελέσματα χημειοεμβολισμού. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2010.

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

  • Διαδερμικός εκλεκτικός εμβολισμός της έξω καρωτίδας και κλάδων της σε αιμορραγία όγκων της κεφαλής και του τραχήλου. Καρατζάς Α, Κατσάνος Κ, Σπηλιόπουλος Σ, Γεωργίου Χ, Διαμαντόπουλος Α, Τρούλη Α, Χρηστέας Ν, Σιαμπλής Δ. 10ο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ιούνιος 2007.

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

  • Έγχυση φυσιολογικού ορού εξωϋπεζωκοτικά για την αποφυγή πρόκλησης πνευμοθώρακα σε διαδερμικές βιοψίες πνεύμονα. Τσώτα Ε, Καρατζάς Α, Κατσάνος Κ, Χαρώνης Β, Κρανιώτης Π, Νείλας Ι, Κατσιμπέρης Γ, Πέτσας Θ. 17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Νοέμβριος 2007.
Δες περισσότερα

Παρακολούθηση συνεδρίων

Συνεχής παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων, κυρίως διεθνών με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, καθώς και την απόκτηση 40 μονάδων CME ετησίως, όπως απαιτούνται από τον ιατρικό σύλλογο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δες περισσότερα

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Δες περισσότερα