Παρακολούθηση συνεδρίων-course

Συνεχής παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων, κυρίως διεθνών με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, καθώς και την απόκτηση 40 μονάδων CME ετησίως, όπως απαιτούνται από τον ιατρικό σύλλογο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα κυριότερα συνέδρια και σεμινάρια των τελευταίων ετών, με τις μονάδες CME του καθενός:

17-18 May 2015 Advanced Pelvis MRI course, Barcelona Pelvis MRI Course 11 CME
7-8 May 2015 ESGAR Pancreas workshop, Athens Pancreas Imaging Course 10 CME
18-19 May 2016 24th ESGAR CT Colonography Hands-on Workshop-Basic course CT Colonography Course 11 CME
19-20 May 2016 24th ESGAR CT Colonography Hands-on Workshop-Advanced course CT Colonography Course 8 CME
10-11 June 2016 6th ESUR Teaching course on Prostate MRI, Berlin Prostate Imaging Course 12 CME
14-17 June 2016 ESGAR 2016, Prague Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 24 CME
15-18 September 2016 9th IDKD Intensive Course in Greece: Diseases of the Heart and Chest Athens, Greece Chest Imaging Course 20CME
12-13 January 2017 Pelvic MRI for the colorectal MDT, London, UK Rectal cancer imaging Course 11 CME
20-23 June 2017 ESGAR 2017, Athens, Greece Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 24 CME
22-25 May 2018 Erasmus MRI course: Breast and female pelvis imaging, Brussels, Belgium Breast and female imaging Course 24 CME
11-13 October 2018 Eusobi Annual Scientific Meeting 2018, Athens, Greece Breast imaging and intervention Congress 16 CME
6-8 December 2018 ESTI winter course, Tromso, Norway Thoracic imaging Course 12 CME
17-18 January 2019 ESGAR case based liver workshop Liver Imaging Course 20 CME
5-8 June 2019 ESGAR 2019, Rome, Italy Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 25 CME
19-22 June 2019 ESOI Oncologic Imaging course 2019, Dubrovnic, Croatia Oncologing Imaging Course 21 CME
19 September 2019 Nottingham Breast Tomosynthesis course Breast Imaging Course 7 CME
3-7 February 2020 Prostate MRI Fellowship, TMC Academy Prostate Imaging Mini Fellowship 30 CME
Σύνολο CME: 286 CME