Παρακολούθηση συνεδρίων-course

Συνεχής παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων, κυρίως διεθνών με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, καθώς και την απόκτηση 40 μονάδων CME ετησίως, όπως απαιτούνται από τον ιατρικό σύλλογο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα κυριότερα συνέδρια και σεμινάρια των τελευταίων ετών, με τις μονάδες CME του καθενός:

17-18 May 2015 Advanced Pelvis MRI course, Barcelona Pelvis MRI Course 11 CME
7-8 May 2015 ESGAR Pancreas workshop, Athens Pancreas Imaging Course 10 CME
18-19 May 2016 24th ESGAR CT Colonography Hands-on Workshop-Basic course CT Colonography Course 11 CME
19-20 May 2016 24th ESGAR CT Colonography Hands-on Workshop-Advanced course CT Colonography Course 8 CME
10-11 June 2016 6th ESUR Teaching course on Prostate MRI, Berlin Prostate Imaging Course 12 CME
14-17 June 2016 ESGAR 2016, Prague Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 24 CME
15-18 September 2016 9th IDKD Intensive Course in Greece: Diseases of the Heart and Chest Athens, Greece Chest Imaging Course 20CME
12-13 January 2017 Pelvic MRI for the colorectal MDT, London, UK Rectal cancer imaging Course 11 CME
20-23 June 2017 ESGAR 2017, Athens, Greece Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 24 CME
22-25 May 2018 Erasmus MRI course: Breast and female pelvis imaging, Brussels, Belgium Breast and female imaging Course 24 CME
11-13 October 2018 Eusobi Annual Scientific Meeting 2018, Athens, Greece Breast imaging and intervention Congress 16 CME
6-8 December 2018 ESTI winter course, Tromso, Norway Thoracic imaging Course 12 CME
17-18 January 2019 ESGAR case based liver workshop Liver Imaging Course 20 CME
5-8 June 2019 ESGAR 2019, Rome, Italy Gatrointestinal and abdominal radiology Congress 25 CME
19-22 June 2019 ESOI Oncologic Imaging course 2019, Dubrovnic, Croatia Oncologing Imaging Course 21 CME
19 September 2019 Nottingham Breast Tomosynthesis course Breast Imaging Course 7 CME
3-7 February 2020 Prostate MRI Fellowship, TMC Academy Prostate Imaging Mini Fellowship 30 CME
2 Mar to 25 May 2021 Webinars ουροποιητικού από Ελληνική ακτινολογική εταιρεία Urinary tract Imaging Course 7 CME
26-28 Apr 2021 Online Breast imaging course, TMC Academy Breast Imaging Course 11 CME
15 May 2021 Διαδικτυακή ημερίδα για καρκίνο του πνεύμονα, Ελληνική Ακτινολογική εταιρεία Thoracic Imaging Course 5 CME
25 Oct 2021 to 21 Feb 2022 ESTI LCS Webinars Thoracic Imaging Course 4 CME
1 Nov to 21 Dec 2021 Webinars για το πάγκρεας από Ελληνική ακτινολογική εταιρεία Pancreas Imaging Course 12 CME
23 Jan 2022 Thyroid imaging Module 1 Thyroid Imaging Course 2 CME
4 Feb 2022 Thyroid imaging Module 2 Thyroid Imaging Course 2 CME
11 May 2022 Lung Nodule Training Course for Radiologists, BSTI Radiologists Thoracic Imaging Course 3 CME
12-15 May 2022 Διαπενεπιστημιακο συνέδριο Ακτινολογίας General Radiology Congress 28 CME
27 Nov 2022 to 1 Dec 2022 RSNA 2022 General Radiology Congress 26.5 CME
19-21 Dec 2022 ONLINE Pelvic Floor Imaging Fellowship, TMC Academy Pelvic Floor Imaging Course 12 CME
15-17 May 2023 HRCT Online Fellowship, TMC Academy Thoracic Imaging Course 12 CME
21-24 Sep 2023 ESUR 2023 Uroradiology Congress 12 CME
23-27 Oct 2023 EUSOBI LRCB Advanced Breast Cancer Screening Course Breast Imaging Course 20 CME
11-13 Dec 2023 HRCT Online Fellowship (Advanced), TMC Academy Thoracic Imaging Course 12 CME