Ξένες γλώσσες

University of Cambridge

Αγγλικά

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, ESOL Examinations

Γαλλικά

Delf A1, A2, A3, A4, A5

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιταλικά

6 μήνες εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG II στο Πανεπιστήμιο Πατρών