Μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού

Στα πλαίσια της πληροφόρησης του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, η ομάδα του κέντρου μαστού του Ολυμπίου δημιούργησε ένα ενημερωτικό  βίντεο. Σε αυτό τονίζεται ο ρόλος της μαστογραφίας ως βασικό εργαλείο πρόληψης και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι συμπληρωματικές απεικονιστικές εξετάσεις όπως ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία. Σημειώνεται η σημασία της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού προκειμένου να λαμβάνονται οι σωστές διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις.

https://youtu.be/oK9EQgj4qt0