Ψηφιακές ακτινογραφίες

Η ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος είναι η συχνότερη ακτινολογική εξέταση παγκοσμίως και είναι σημαντική για τον πρώτο έλεγχο συμπτωμάτων από τον θώρακα, όπως βήχας, δύσπνοια, θωρακικό άλγος.

Οι ψηφιακές ακτινογραφίες αποτελούν την πρώτη διαγνωστική προσέγγιση για τον έλεγχο των οστών σε ολόκληρο το σώμα.