Υστεροσαλπιγγογραφία

Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι η εξέταση εκλογής για τον έλεγχο της βατότητας των σαλπίγγων, κυρίως στα πλαίσια ελέγχου της υπογονιμότητας.

Η εξέταση πραγματοποιείται από την 7η ως την 9η ημέρα του καταμήνιου κύκλου και για αυτό το λόγο είναι προτιμότερο η εξεταζόμενη να επικοινωνεί με το ιατρείο την 1η ημέρα της εμμήνου ρύσης ώστε να προγραμματιστεί η εξέταση. Η εξέταση γίνεται με ιωδιούχο σκιαγραφικό (50ml), το οποίο προσκομίζει η εξεταζόμενη. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, δεν αποθαρρύνεται ωστόσο η λήψη ενός ήπιου αναλγητικού μία ώρα πριν την εξέταση εφόσον η εξεταζόμενη το επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η εξεταζόμενη βρίσκεται σε γυναικολογική θέση και τοποθετείται ο κολποδιαστολέας με τον ίδιο τρόπο που γίνεται το τεστ Παπανικολάου. Στη συνέχεια με ειδικό καθετήρα εγχύεται το σκιαγραφικό στη μήτρα και από εκεί εισέρχεται στις σάλπιγγες και στη συνέχεια εάν είναι βατές στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Όταν διατείνεται η μήτρα από το σκιαγραφικό, οι γυναίκες περιγράφουν πόνο περιόδου. Σπανίως περιγράφεται εντονότερο άλγος, κυρίως σε περιπτώσεις που οι σάλπιγγες είναι αποφραγμένες και γίνεται προσπάθεια διάνοιξή τους με πίεση. Η εξέταση διαρκεί συνολικά περίπου 15 λεπτά.

Οι καθετήρες με τους οποίους μπορεί να γίνει η εξέταση ποικίλουν. Υπάρχει ο κλασσικός μεταλλικός καθετήρας, ο οποίος εισέρχεται μόνο στο άκρο του τραχηλικού στομίου και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα για να προσαρμόζεται στο μέγεθος του τραχηλικού στομίου. Υπάρχουν πλαστικοί καθετήρες μιας χρήσεως διαφόρων μορφών.  Τέλος σε περιπτώσεις πολύ μικρού τραχηλικού στομίου η εξέταση μπορεί να γίνει με λεπτό ρινογαστρικό καθετήρα. Στο ιατρείο διατίθενται όλα τα είδη καθετήρων, ώστε να μεγιστοποιείται το ποσοστό επιτυχούς εξέτασης.