Αξονικές τομογραφίες

Τα Ολύμπιο θεραπευτήριο διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα αξονικού τομογράφου 128 ανιχνευτών και δύο λυχνιών (dual source), τον Siemens Somatom Definition 128. Χάρη στο μεγάλο αριθμό ανιχνευτών, παρέχει τη δυνατότητα πολύ γρήγορης σάρωσης. Αυτό είναι πολύτιμο για όλες τις εξετάσεις, καθώς βοηθάει στη μείωση των artifacts κίνησης ακόμα και σε ασθενείς που δεν μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους, αλλά ακόμα πιο χρήσιμό στις αγγειογραφίες.

Εκτός από τις κλασσικές εξετάσεις αξονικής τομογραφίες τις οποίες γνωματεύει ο ιατρός, με έμφαση στα ογκολογικά περιστατικά, επιπλέον πραγματοποιείται αξονική εντερογραφία. Πρόκειται για μια εξέταση για τη μελέτη του λεπτού εντέρου. Προτιμάται συνήθως σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, είτε λόγω αντενδείξεων (πχ βηματοδότης), είτε δυσκολίας συνεργασίας (κλειστοφοβία, μεγάλη ηλικία). Ο εξεταζόμενος προσέρχεται νηστικός για 6 ώρες και χορηγείται από το στόμα ειδικό διάλυμα το οποίο πρέπει να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν. Στη συνέχεια γίνεται σάρωση της κοιλιάς πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.