Μελέτη χρόνου διέλευσης του παχέος εντέρου (Colon transit time)

Η μελέτη του χρόνου διέλευσης του παχέος εντέρου είναι πολύ σημαντική εξέταση για τη μελέτη της δυσκοιλιότητας. Διαχωρίζει του ασθενείς με δυσκοιλιότητα σε αυτούς με φυσιολογικό και αυτούς με αργό χρόνο διέλευσης και με βάση αυτό το διαχωρισμό επηρεάζεται η θεραπευτική αγωγή. Παρέχει πληροφορίες επίσης για πιθανή δυσλειτουργία τμήματος του παχέος εντέρου, βοηθάει στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στη δυσκοιλιότητα. Είναι τέλος χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιας διάρροιας στο διαχωρισμό ασθενών με γρήγορη ή κανονική διέλευση.

Η ολοκληρωμένη μελέτη πραγματοποιείται με χορήγηση μίας κάψουλας με ακτινοσκιερούς δείκτες καθημερινά για 6 μέρες  και στη συνέχεια λήψη μίας ακτινογραφίας κοιλίας την 7η μέρα. Στην ακτινογραφία μελετάται ο αριθμός και η θέση των ακτινοσκιερών δεικτών που έχουν απομείνει στο παχύ έντερο και καθορίζεται με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα διέλευσης του παχέος εντέρου συνολικά και κάθε τμήματος αυτού ξεχωριστά. Παρέχεται γνωμάτευση με αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων,  με τη βοήθεια του ειδικού προτύπου της εταιρείας Medifactia,της οποίας οι ακτινοσκιεροί δείκτες χορηγούνται. Ο χρόνος διέλευσης ποσοτικοποιείται σε ώρες και μέρες, ώστε να μπορεί να καθοριστεί το πόσο αργή είναι η διέλευση και να μπορεί να συγκριθεί με μελλοντικές μελέτες.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του σύντομου τεστ με χορήγηση  εφάπαξ δύο καψουλών και πραγματοποίηση ακτινογραφίας κοιλίας μετά από 6 μέρες. Το σύντομο τεστ είναι πιο απλό και το κόστος του πιο χαμηλό. Χρησιμεύει στο διαχωρισμό των ασθενών με φυσιολογική ή αργή διάβαση, χωρίς να παρέχεται ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος.