Ελαστογραφία ήπατος

Η ελαστογραφία ήπατος είναι μία εξέταση με την οποία μετράται η σκληρότητα του ηπατικού παρεγχύματος. Στόχος είναι ο αποκλεισμός παρουσίας ίνωσης στο ήπαρ, η οποία αυξάνει τη σκληρότητά του. Πραγματοποιείται σε ασθενείς που έχουν επηρεασμένη ηπατική λειτουργία και είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον αποκλεισμό κίρρωσης.

Ο εξεταζόμενος προσέρχεται νηστικός για 6 ώρες. Η εξέταση γίνεται σε ύπτια θέση και χρησιμοποιείται η κυρτή κεφαλή του υπερήχου (Supersonic), η οποία διαθέτει ελαστογραφία εγκεκριμένη και μελετημένη για αυτή τη χρήση (SWE). Οι μετρήσεις αξιολογούνται με βάση διεθνείς εργασίες, ανάλογα με την κλινική ένδειξη και οι σχετιζόμενες εργασίες παρατίθενται στην τελική γνωμάτευση. Η εξέταση προϋποθέτει τη δυνατότητα του εξεταζόμενου να κρατάει την αναπνοή του για 10-15 δευτερόλεπτα. Διαρκεί 15 λεπτά περίπου.