Μαγνητικές τομογραφίες

Το Ολύμπιο θεραπευτήριο διαθέτει μαγνητικό τομογράφο 1,5Τ εφοδιασμένο με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα εξετάσεων. Εκτός από τις κλασσικές μαγνητικές τομογραφίες υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης των εξής εξετάσεων:

Μαγνητική εντερογραφία

Πρόκειται για εξέταση για τη μελέτη του λεπτού εντέρου. Η πιο συνηθισμένη ένδειξη είναι η διερεύνηση και παρακολούθηση φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (Crohn). Πλεονεκτεί της αξονικής εντερογραφίας στο ότι δεν έχει ακτινοβολία και έτσι υπάρχει η δυνατότητα λήψης επαναλαμβανόμενων εικόνων για την εκτίμηση του περισταλτισμού του λεπτού εντέρου. Εξάλλου οι ακολουθίες διάχυσης (diffusion) αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για τον εντοπισμό της φλεγμονής. Σε σχέση με τη μαγνητική εντερόκλυση, η οποία γίνεται με προώθηση καθετήρα από τη μύτη στο εγγύς άκρο του λεπτού εντέρου, η μαγνητική εντερογραφία είναι σαφώς ευκολότερη για τον ασθενή, ανώδυνη και έχει παρόμοια διαγνωστική αξία στη πλειοψηφία των περιστατικών. Σε πολύ μικρό αριθμό εξεταζόμενων, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν μεγάλη ποσότητα υγρού από το στόμα, μπορεί να συστηθεί να γίνει έλεγχος με μαγνητική εντερόκλυση.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την εξέταση και ενθαρρύνεται η λήψη ελαφρού γεύματος την προηγούμενη ημέρα. Προσέρχεται στο ακτινολογικό τμήμα 1 ώρα πριν την εξέταση με ένα μεγάλο μπουκάλι νερό. Στη συνέχεια ξεκινάει η προετοιμασία με ειδικό διάλυμα κάτω από τις οδηγίες και τη στενή παρακολούθηση των τεχνολόγων του τμήματος. Χρειάζεται να λάβει περίπου 1,5lt του διαλύματος μέσα σε 45 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία ξεκινάει η εξέταση, η οποία γίνεται πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση παραμαγνητικής ουσίας. Η εξέταση γίνεται κατά προτίμηση σε πρηνή θέση και διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη

Πρόκειται για τεχνική απεικόνισης του προστατικού αδένα με στόχο την ανάδειξη κακοήθειας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στους ουρολόγους. Έχει απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς με υψηλό PSA και αρνητική βιοψία προστάτη, αλλά πλέον χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα σε ασθενείς με υψηλό PSA πριν τη βιοψία προστάτη. Στόχος είναι ο εντοπισμός ύποπτων εστιών στον προστατικό αδένα, ώστε στη συνέχεια να γίνει στοχευμένη βιοψία.

Η εξέταση δεν απαιτεί προετοιμασία. Γίνεται με τον εξεταζόμενο σε ύπτια θέση, χορηγείται σπασμολυτικό για τη μείωση του περισταλτισμού των εντερικών ελίκων που βρίσκονται στην ελάσσονα πύελο, και ενδοφλέβια παραμαγνητική ουσία. Διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Συμπεριλαμβάνει υψηλής ευκρίνειας Τ2 ακολουθίες, ακολουθίες διάχυσης (diffusion) και πολλαπλές Τ1 ακολουθίες μετά την έγχυση παραμαγνητικής ουσίας.

Όλες οι πολυπαραμετρικές μαγνητικές προστάτη γνωματεύονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα PI-RADS v2.1 από δύο ακτινολόγους  (Μυλωνά Μαρία-Καρατζάς Ανδρέας).

Μαγνητική τομογραφία ήπατος για την ποσοτικοποίηση του λίπους και του σιδήρου στο ήπαρ

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελεί το συχνότερο ηπατολογικό πρόβλημα της εποχής μας. Αφορά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και μπορεί να είναι κλινικά ασήμαντο, σε κάποιες ωστόσο περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ηπατική λειτουργία. Η σοβαρότητα της λιπώδους διήθησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το ποσοστό των ηπατοκυττάρων που επηρεάζει, την συνύπαρξη ίνωσης και φλεγμονής.

Στο Ολύμπιο θεραπευτήριο πραγματοποιείται μαγνητική τομογραφία με ειδικό πρωτόκολλο και επεξεργασία προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός λιπώδους διήθησης. Η ίδια εξέταση ποσοτικοποιεί τη συσσώρευση σιδήρου στο ήπαρ σε ασθενείς με αιμοσιδήρωση. Η εξέταση διαρκεί 10 λεπτά και δεν χρειάζεται χορήγηση σκιαγραφικού ή κάποια προετοιμασία.