Διαδερμικές βιοψίες/παροχετεύσεις

Οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες βιοψίες αποτελούν πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ιστολογική διάγνωση διαφόρων παθήσεων, κυρίως ογκολογικών. Η πραγματοποίηση επεμβάσεων υπό ακτινολογική καθοδήγηση, κυρίως με τον αξονικό τομογράφο και τον υπέρηχο αυξάνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Στο Ολύμπιο θεραπευτήριο πραγματοποιούνται με συνεργασία δύο ακτινολόγων (Κουτσογιάννης Ιωάννης-Ανδρέας Καρατζάς) διαδερμικές βιοψίες, συχνότερα στον πνεύμονα, ήπαρ και σπανιότερα σε άλλα όργανα της κοιλίας, όπως νεφρό, περιτοναϊκή νόσος κλπ. . Συνήθως χρειάζεται νοσηλεία για 1 νύχτα μετά τη βιοψία για παρακολούθηση.

Εκτός από βιοψίες πραγματοποιούνται και διαδερμικές παροχετεύσεις παθολογικών συλλογών, κυρίως σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Λεπτομέρειες για τις επεμβάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.epemvatiki-aktinologia.gr/epemvaseis/